Kiinteistönhoito

Suunnitelmallinen kiinteistönhuolto ja siivous parantavat asuinviihtyisyyttä, pidentävät rakennuksen teknistä käyttöikää ja pienentävät korjauskustannuksia. Laadukas kiinteistönhoito perustuu kiinteistökohtaiseen suunnitteluun, sitoutuneeseen yhteistyöhön omistajan ja sopimusyhtiön välillä sekä joustavaan sopimusmalliin.

 

VTS Kiinteistöpalvelu Oy mitoittaa ja laatii tilaajan toiveiden ja tarpeiden mukaiset kiinteistökohtaiset suunnitelmat kiinteistönhuoltoon, siivoukseen ja ulkoalueiden hoitoon. Suunnittelun jälkeen huolehdimme hankinnasta ja tarjoamme Kihla® -mallin kiinteistönhoidon laadunseurantaan.

 

Suunnittelu ja hankinta

Huolto- ja siivouspalveluiden hankinta ja sopimukset perustuvat laadittuihin suunnitelmiin, ja niiden avulla tilaaja voi seurata sopimustöiden toteutumista.

 

Kiinteistönhoidon suunnittelu etenee seuraavasti:

  • suunnittelemme sopimusmallin asiakkaan toiveiden mukaisesti

  • tutustumme kiinteistöihin

  • laadimme kiinteistökohtaiset kohdesuunnitelmat rakennuspiirustuksiin

  • laadimme kiinteistökohtaiset työnmitoitukset

 

Suunnittelun perusteella VTS Kiinteistöpalvelu Oy laatii hankinta-asiakirjat ja kilpailuttaa tilaajan puolesta palvelusopimukset.

 

Laadunvarmistus

Kihla® -kiinteistönhoidon laadunvarmistuksen avulla varmistetaan huollon ja siivouksen toteuttaminen sopimusten mukaisesti ja riittävällä laatutasolla sekä ohjataan kiinteistönhoitoa asetettuun tavoitteeseen. Palvelun laatua on mahdollista hallita suuressakin kiinteistökannassa ja varmistaa tasainen laatu kaikille asukkaille.

 

Huoltoa ja siivousta seurataan erilaisin tarkastuksin yhteistyössä palveluntuottajan kanssa. Tarkastuksissa laatua mitataan pisteyttämällä, jonka perusteella kiinteistönhoidon tasoa voi verrata eri kiinteistöjen välillä. Pisteytyksessä huomioidaan myös asukaskokemus.

 

Sovitun laatutason toteutumisen mukaan palveluyritystä palkitaan tai sakotetaan. Ammattitaitoiset siivoojat ja kiinteistönhoitajat palkitaan.

 

Pyydä esittely: toimitusjohtaja Petri Mäkelä 040 523 8400