Kunnossapito

VTS Kiinteistöpalvelu Oy hoitaa VTS-kotien kunnossapitotehtäviä. Kunnossapitotyössä seurataan kiinteistöjen teknistä kuntoa ja ennakoidaan oikea-aikaisia kunnossapidon korjauksia. Suunnitelmallisella kunnossapitotyöllä parannamme asuinviihtyisyyttä ja alennamme kiinteistönpidon kustannuksia pitkällä tähtäyksellä, kun alkavat vauriot korjataan jo alkuvaiheissaan.

 

Painopiste suunnitelmallisuudessa 

Kunnossapito perustuu kiinteistön tuntemukseen ja korjaustarpeiden tutkimiseen, joista johdetaan kunnossapitosuunnitelma, korjausohjelma ja edelleen toteutettava vuosikorjausohjelma. VTS Kiinteistöpalvelu Oy hankkii ja valvoo VTS-kotien vuosikorjausohjelman mukaiset korjaustyöt.

Rakennusteknisen kunnossapidon lisäksi palveluitamme ovat LVIA-teknisten kunnossapitotöiden suunnittelu, hankinta ja valvonta sekä lukitussuunnittelu.

 

Ennakoimattomat korjaukset 

Vastaamme VTS-kotien kiireellisten ja laajempien ennakoimattomien korjauksien selvitysten ja korjaustyön hankinnasta sekä työn valvonnasta. Ennakoimattomia korjauksia ja hätätöitä ovat esimerkiksi kosteusvauriot, äkilliset vesivahingot, kattovuodot ja tulipalot.