Talotekniikka

Hallitulla taloteknisten järjestelmien suunnittelulla, seurannalla ja kunnossapidolla pidetään yllä optimaalisia sisäolosuhteita ja parannetaan energiatehokkuutta. VTS Kiinteistöpalvelu Oy:stä löydät osaamisen talotekniikan toimintahäiriöiden laajamittaiseen tutkimiseen ja asennustaidon niiden korjaamiseen.

 

Patteriverkoston perussäätö

Lämmitysverkoston perussäädöllä varmistetaan, että lämmitys jakautuu tasaisesti ja lämmitysvesi kiertää kaikissa lämmityspattereissa. Laskemme patteriverkoston esisäätöarvot, jotka sisältävät mm. ilmanvaihdon ja rakenteiden lämpöhäviöt ja tilassa olevan lämmityspatterin tehon. Uudet lasketut esisäätöarvot päivitetään kiinteistönne LVI-kuviin, jolloin säätöarvojen tarkistaminen jälkikäteen on helppoa.

 

Säätötyön rakennuksen lämpöolojen tasapainotukseen teemme paine-eromenetelmällä. Varmistamme, että verkoston kaikissa lämmityspattereissa kiertää suunniteltu ja riittävä vesimäärä. Annamme säädölle +/- 1 °C huonelämpötilatakuun tavoitelämpötilasta.

 

Patteriventtiilien vaihto

Asennamme patteriventtiileitä patteriverkoston säätö- tai uudistustöiden yhteydessä. Vaihdamme myös yksittäisiä patteriventtiilejä jäädytyksen avulla, jolloin patteriverkkoa ei tarvitse vaihtotyön vuoksi tyhjentää.

 

IV-kunnossapito

Ilmanvaistojärjestelmän on toimittava suunnitelmien ja tarpeen mukaisesti ja se on huollettava säännöllisesti, jotta sisäilma pysyy riittävänä ja puhtaana.

 

Palveluitamme ovat:

 • IV-suunnittelu, jossa kiinteistönne ja tarpeidenne mukaiset ilmamäärälaskennat

 • ilmamäärien mittaus ja säätö

 • ilmanvaihtokanavien puhdistus

 • IV-järjestelmän kokonaiskunnostus

 

Asumisen olosuhteet

Rakennuksen olosuhteiden tutkimiseksi teemme mm.

 • Lämpökuvauksia

 • Tiiviydenmittauksia

 • Huonelämpötilamittauksia

 • Kosteudenmittauksia

 • LVI-järjestelmien äänitasomittauksia

 • Putkistokuvauksia

 • Laajempia LVIA-järjestelmien toimintahäiriökartoituksia

 

Pyydä esittely: toimitusjohtaja Petri Mäkelä 040 523 8400